Угода про надання сервісів

Угода про надання сервісів
Угода користувача
 1. Загальні положення
  • Дана Угода є відкритою пропозицією – публічною офертою – Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ТІ» (далі – «Виконавець» та/або «Компанія»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Публічний договір-оферту про надання послуг з доступу та використання сайту «motosale.ua» (далі – «Угода») на викладених нижче умовах.
  • Відповідно до ст.ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України в разі прийняття (акцепту), викладених нижче умов, фізична або юридична особа укладає з Виконавцем дану Угоду, що є публічним договором, та стає Користувачем за цією Угодою і зобов’язується виконувати умови даної Угоди. Користувач і Виконавець далі також іменуються кожен окремо як «Сторона», а разом – «Сторони».
  • Користувачем не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення договорів та інших правочинів (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).
  • Дана Угода є публічним договором приєднання. Будь-яке відвідування Користувачем Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди. Ця Угода однаково поширюється як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами Угоди перед використанням Сайту. При будь-якому використанні Сайту Користувач повністю підтверджує свою згоду з наведеними нижче умовами. Якщо Користувач не погоджується з умовами Угоди (повністю або частково), то йому не надається статус і права Користувача та забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту.
  • Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Виконавець рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
  • Будь-яке відвідування користувачем Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди. Ця Угода однаково поширюється як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів. При будь-якому використанні Сайту Користувач повністю підтверджує свою згоду з наведеними нижче умовами. Якщо Користувач не погоджується з будь-яким пунктом цієї Угоди, він повинен негайно припинити свій візит та будь-яке використання Сайту.
  • Ця Угода регулює відносини з користування сайтом motosale.ua. Компанія вживає належних заходів щодо захисту персональних даних Користувачів.
  • Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.
 2. Терміни і визначення
  • Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сейф Ті», код ЄДРПОУ 43714564, юридична адреса: Україна, 61202, Харківська обл., місто Харків, вулиця Цілиноградська, будинок 58А, офіс 50. Виконавець є Стороною даної Угоди і надає Користувачу Послуги в порядку та на умовах визначених даною Угодою.
  • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи.
  • Акцепт – повне і беззастережне прийняття умов Користувачем умов Угоди у порядку та у спосіб, передбачений цією Угодою.
  • Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді
  • Сайт «motosale.ua» – сайт, розміщений в мережі Інтернет під доменним ім’ям «motosale.ua», який представляє собою комунікаційну платформу для розміщення оголошень або пакету оголошень.
  • Обліковий запис - збережена в комп’ютерній системі сукупність даних про Користувача, необхідна для його електронної ідентифікації (розпізнавання та підтвердження) і надання доступу до його особистих даних та налаштувань. Обліковий запис формується автоматично в момент Реєстрації на Сайті Користувача і ґрунтується на даних про власний Логін та Пароль Користувача. Дані, які вводяться при створенні Облікового запису, використовуються для створення Особистого Кабінету.
  • Реєстрація на Сайті – сукупність дій Користувача відповідно до інструкцій, зазначених в даній Угоді, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, з використанням спеціальної форми інтерфейсу Сайту з метою формування даних Особистого Кабінету і отримання доступу до окремих сервісів Сайту.
  • Авторизація – це процедура електронної ідентифікації (розпізнавання та підтвердження) Користувача при вході його на Сайт, яка здійснюється Програмним забезпеченням Сайту автоматично на підставі даних Облікових Даних Користувача при введенні Користувачем власного Логіна і Пароля при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.
  • Логін – номер телефону (+380 (UA)), або адреса електронної пошти, права на яку належать Користувачу, яка вводиться Користувачем на запит Сайту при проходженні Користувачем процедури Реєстрації на Сайті, є невід’ємною частиною Облікових Даних Користувача, і служить одним з ідентифікаторів Користувача для авторизації на Сайті при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.
  • Реєстрація на Сайті – сукупність дій Користувача відповідно до інструкцій, зазначених в даній Угоді, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, з використанням спеціальної форми інтерфейсу Сайту з метою формування даних Особистого Кабінету і отримання доступу до окремих сервісів Сайту.
  • Покупець – Користувач Сайту, який уклав Угоду з Продавцем, використовуючи функціональні можливості Cайту.
  • Продавець – Користувач Сайту, що публікує Оголошення на Сайті та укладає угоди з Покупцем.
  • Сервіс – сервіс, доступний на Сайті, що дозволяє Користувачу використовувати весь передбачений для нього функціонал в рамках даної Угоди. Сервіс включає в себе інтерфейс, програмне забезпечення та інші елементи (інструменти, алгоритми, способи), необхідні для належного функціонування Сайту і дозволяють Користувачу розміщувати, здійснювати пошук і перегляд інформації, пов'язаної з його Товаром, а також будь-які інші можливості і функції, доступні на сайті. Жодне з положень даної Угоди не може тлумачитися як передача Користувачу виключних майнових прав на Сервіс та/або його окремі елементи.
  • Платні послуги - послуги, що надаються MOTOSALE.ua Користувачеві, включаючи, зокрема, платні Оголошення або пакет Оголошень та Послуг з просування.
 3. Розміщення оголошень
  • Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.
  • Розміщення Користувачем платного Оголошення на Сайті можливо після того, як Користувач придбав:
   • одне Розміщення Оголошення відповідно до встановленої вартості;
   • одне Розміщення Оголошення разом з послугами просування – «Виділення кольором, Реклама оголошення на пошуку»;
   • пакет Оголошень, доступний в особистому кабінеті Сайту, у разі придбання пакета Оголошень до використання ліміту безкоштовних оголошень, буде використаний насамперед платний пакет,
  • Придбання пакета Оголошень доступного в особистому кабінеті Сайт у після реєстрації, а придбання одного Розміщення Оголошення можливе через відповідну форму публікації оголошень.
  • Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайти. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Компанії.
  • Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.
  • Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайти, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сайти, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.
  • Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Компанії, як перед, так і після розміщення.
 4. Умови обробки персональних даних користувачів та згода на обробку персональних даних користувачів
  • У разі розміщення оголошень користувачі Сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цієї Угоди.
 5. Контент
  • Контент, що опублікований на Сайті, включаючи зокрема Оголошення, незалежно від їх форми, тобто текстові, графічні та відеоматеріали є об’єктами права інтелектуальної власності, включаючи авторські права та право промислової власності, MOTOSALE.ua, Продавців та третіх осіб. Заборонена будь-яка агрегація, обробка даних та іншої інформації, доступної на Сайті, з метою подальшого передання третім особам на інших сайтах та за межами Інтернету. Також без згоди MOTOSALE.ua заборонено використовувати позначення Сайту та логотипу, включаючи характері графічні елементи.
  • Щоб користуватись Сайтом в повному обсязі пристрій, під’єднаний до Інтернету, повинен відповідати наступним вимогам:
   • безперебійне Інтернет-з’єднання, що забезпечує двосторонній зв’язок через протокол HTTPS;
   • правильно встановлений та налаштований веб-браузер останньої версії, що підтримує стандарт HTML5 та технологію каскадних таблиць та стилів (CSS3), наприклад: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer;
   • підтримка JavaScript та файлів cookies включена (зазвичай в браузерах включена за замовчуванням);
  • Оголошення, що публікуються на Сайті, відображаються у відповідних категоріях у хронологічному порядку, тобто згідно з наступним принципом: чим пізніше Користувач публікує Оголошення, тим вище воно знаходиться у списку з урахуванням Рекламних послуг. На головній сторінці Веб-сайту відображаються нові активні Оголошення та преміум Оголошення в рамках Рекламних послуг.
 6. Обліковий запис
  • Щоб у повній мірі користуватись функціональністю Послуг, необхідно зареєструвати Обліковий запис і почати користуватись Сайтом як зареєстрований Користувач. Обліковий запис передбачає, серед іншого наступні функції Сайту:
   • публікація і управління опублікованими Оголошеннями;
   • спілкування в рамках обговорення подій та блогів з Користувачами Сайту;
   • спілкування в рамках особистих повідомлень з Користувачами Сайту;
   • розміщення інформації про заплановані івенти та спортивні події мотоспільноти;
   • замовлення рекламних послуг.
 7. Права та обов'язки сторін
  • Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.
  • Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.
  • Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Компанією на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.
  • Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.
  • Користувач зобов'язується:
   • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
   • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Компанії;
   • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Компанії;
   • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
   • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.
  • Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.
  • Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.
  • Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або його частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або його частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
  • Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.
  • Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайтів, або прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
  • Компанія має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.
  • Компанія має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема -копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.
  • Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача без можливості його відновлення, якщо з моменту його блокування або призупинення пройшло більше 6 (шести) місяців. Для цілей цього пункту причиною блокування (призупинення) може бути як порушення Користувачем умов Угоди користувача, так і підозріла активність в обліковому записі. Компанія змушена вдаватися до таких заходів, оскільки після закінчення 6 місяців не має можливості перевірити дані облікового запису, і забезпечити безпеку його використання.
 8. Оплата послуг
  • Замовлення (акцептування) платних послуг MOTOSALE.ua здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.
  • Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.
  • Ціни вказані на Сайті, вказані в національній валюті України– в гривні. Форма розрахунків – безготівкова.
  • Сплата за Послуги, що надаються в рамках сервісу, здійснюється у формі передплати шляхом перерахування 100% вартості Послуг до початку їх надання за допомогою платіжних форм, розміщених на Сайті.
  • Надання Послуги розпочнеться після зарахування грошових коштів за надання Послуги на рахунок ТОВ 'СЕЙФ ТІ'.
  • Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг зі сторони ТОВ 'СЕЙФ ТІ' є Виписка з особового рахунку, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних на акаунті Користувача. Виконавець надає Виписку з особового рахунку тільки за запитами Користувачів.
 9. Обмеження відповідальності
  • Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень - Користувача та інші дані.
  • Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.
  • Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Користувачами в оголошеннях. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін Угоди.
  • Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.
  • Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.
  • Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Компанії.
  • Компанія закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайтів. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.
  • Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайтах. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайтів. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.
  • Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.
  • Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.
  • Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайтів через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).
  • Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.
  • Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайтів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.
  • Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
  • Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених застосовним законодавством.
  • Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Компанії.
 10. Термін дії угоди та припинення надання послуг сайту
  • Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.
  • Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.
  • У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайтів. Факт продовження використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
  • Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або Користувачам MOTOSALE.ua та інших дій, які суперечать політиці Компанії. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.
 11. Внесення змін до угоди
  • З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.
 12. Інші умови
  • Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайті.
  • При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.
  • Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.
  • Всі додатки до даної Угоди є невід’ємною частиною Угоди.
  • Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.
  • Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди
Політика конфіденційності
 • Основні положення
  • Використовуючи Сайт або інші пов'язані сервіси та інструменти, MOTOSALE.ua, Користувач надає свою згоду Компанії на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я Користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон; ip-адреси, інші комунікаційні дані Користувачів; повідомлення, листи, заяви, що передаються Користувачеві іншими користувачами та навпаки, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, у тому числі на передачу персональних даних за кордон, у будь-яку третю країну, відповідно до цієї Політики конфіденційності та Угодою Користувача сервісів MOTOSALE.ua.
  • Персональні дані Користувачів MOTOSALE.ua обробляються на захищених серверах, що розташовані як в межах, так і за межами Європейського економічного простору.
  • Ця Політика конфіденційності визначає встановлений Компанією порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту та пов'язаних з ними послуг та інструментів, що дозволяють користувачам реєструватися на Сайті, публікувати або переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інший, пов'язаний з перерахованим вище сервіс Сайту. У всіх зазначених випадках Компанія опрацьовує персональні дані Користувачів виключно у рамках вимог Закону України 'Про захист персональних даних' та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованим обробленням персональних даних. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень цих документів.
  • Користувачі повинні знати, що при переході на деякі посилання, розміщені на Сайті, вони можуть бути перенаправлені до сайтів (додатків тощо) інших компаній за межі хостингового простору MOTOSALE.ua, де інформація про Користувачів збирається поза контролем Компанії. У такому разі Політики конфіденційності сайтів та/або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами.
 • Видалення персональних даних
  • Для видалення персональних даних з Сайту згідно з законодавством України, необхідно направити спеціальний запит з повідомленням про відкликання згоди на обробку персональних даних. Це можна зробити в особистому кабінеті сервісу, обравши відповідне посилання.
 • Умови доступу до персональних даних
  • Інформація про обліковий запис: При створенні Користувачем облікового запису на Сайті Компанія може вимагати певну інформацію, таку як дійсна адреса електронної пошти та пароль. Обліковий запис включає таку інформацію, ім'я, номер телефону та супутню інформацію, у тому числі фотографії, які вони можуть завантажувати до свого облікового запису. (Обліковий запис дозволяє Користувачам зв'язуватися один з одним, щоб висловити зацікавленість у своїх пропозиціях та мати можливість спілкування з Користувачами мотоспільноти у розділі блогу та мото подій).
  • Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, яку вони розміщують у загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен уважно розглянути всі ризики, пов'язані з тим, що він передає певну інформацію - зокрема адресу або інформацію про місце розташування - загальнодоступною. Якщо Користувач вирішив увійти на сайт, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад, інформацію Facebook, Компанія може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.
  • Компанія не збирає та не обробляє персональні дані про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, та подібну інформацію.
  • Дана Угода, а також документація, дані та будь-яка інша інформація щодо об'єктів інтелектуальної власності та Сайту, а також щодо доступу до Сайту, що надаються за даною Угодою, становлять собою конфіденційну інформацію.
  • Для цілей даної Угоди інформація та її зміст не вважатимуться конфіденційними, якщо така інформація є загальнодоступною у момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини Сторони, яка одержала інформацію, а також у випадку, коли відповідні дані стали відомі Стороні до того, як їх було надано їй іншою Стороною.
  • Кожна Сторона зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою виконання своїх зобов’язань, передбачених Угодою, і докладати всіх розумних зусиль для забезпечення збереження інформації від неправомірного доступу третіх осіб. Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована чи іншим чином розголошена Сторонами протягом строку дії Угоди і після припинення його дії, незалежно від підстав такого припинення.
  • Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку така інформація розкривається, в обмеженому обсязі, який є розумно необхідним, у наступних випадках:
   • При отриманні Стороною письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації;
   • У разі звернення Сторони до державного органу, якщо здійснення останнім повноважень та/або виконання обов’язків неможливе без наявності у нього даних, які становлять конфіденційну інформацію;
   • При наданні конфіденційної інформації уповноваженим представникам Сторін, в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною;
   • Для підтвердження прав на використання об'єктів інтелектуальної власності та/або доступ до Сайту;
   • Для виконання взятих на себе зобов’язань за даною Угодою.
Політика використання файлів cookie
 • Основні положення
  • Під час роботи Сайту використовуються файли cookie, які допомагають надавати Користувачам можливість зручного користування Сайтом.
  • Файли cookie – це невеликі файли, що складаються з літер та цифр, які зберігаються у браузері Користувача або на жорсткому диску комп'ютера Користувача у разі згоди з боку Користувача. У файлах cookie міститься інформація, яка передається на жорсткий диск комп'ютера. Файли cookie містять інформацію, яка передається таким, що має можливість читання з жорсткого диска вашого пристрою.
 • Типи файлів cookie
  • На цьому сайті використовуються такі файли cookie:
   • Діючі або суворо необхідні. Це файли cookie, які потрібні для роботи нашого Сайту.
   • Ефективність та аналіз. Ці файли cookie дозволяють нам розпізнавати та підраховувати кількість відвідувачів нашого Сайту та бачити, як відвідувачі використовують наш Сайт. Файли cookie виуористовуються з метою покращення роботи Сайту. Компанія має право ділитися такою інформацією з третіми особами з цією метою.
   • Таргетінг. Ці файли cookie записують відвідування Користувачів Сайту, сторінки, які були відвідані, та посилання, за якими переходили Користувачі. Компанія використовує цю інформацію, щоб зробити Сайт більш відповідним інтересам Користувачів. Компанія маєправо ділитися такою інформацією з третіми особами з вказаною метою.
 • Політика надання файлів cookie
  • У разі незгоди Користувача щодо використання файлів cookie з боку Компанії, або в разі зміни думки Користувача після того, як була надана згода на використання на використання файлів cookie, Користувач маєте право видалити та заблокувати файли cookie на цьому сайті через браузер Користувача. Видалення файлів cookie негативно вплине на зручність використання Сайту.